Privacy en Cookie beleid

The following is a tailor made privacy and cookie policy in Dutch for www.kokerellen.be. To view the specific Mediavine Privacy and Cookie Policy in English (translated as 2.5.2 below) please scroll to the bottom of the page.

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid gaat uit van AKKO BV, handelend onder de commerciële naam “Kokerellen”,  met maatschappelijke zetel gelegen te 2018 Antwerpen, De Braekeleerstraat 2, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0717.996.770, hierna ‘Kokerellen’. (het ‘Privacybeleid’)

Kokerellen respecteert de privacy van haar bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De wijze van verwerking is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op de website van Kokerellen (https://www.kokerellen.be/). De website bevat links naar andere websites, waarop een ander privacybeleid van toepassing is. Bekijk daarom ook de privacyverklaring van deze websites. 

1. Wettelijk kader

Dit Privacybeleid is opgesteld in uitvoering van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en navolgende nationale wetgeving.

2. Verwerken van persoonsgegevens

Kokerellen verzamelt persoonsgegevens op de volgende wijze : 

2.1. Inschrijven nieuwsbrief

De website biedt de mogelijkheid om in te schrijven op de nieuwsbrief. Aanmelding gebeurt door het ingeven van jouw naam en een e-mailadres, waarna je automatisch ingeschreven wordt op de mailinglijst. 

Je kan op elk ogenblik en zonder opgave van reden weer uitschrijven op de nieuwsbrief. De gemakkelijkste manier om dit te doen is via de knop ‘uitschrijven’ die te vinden is in elke nieuwsbrief. 

Lukt dit niet, stuur dan een mailtje naar privacy@kokerellen.be of contacteer Kokerellen telefonisch op het nummer 0⁠4⁠5⁠6⁠ ⁠4⁠0⁠ ⁠4⁠6⁠ ⁠3⁠8 met het verzoek om jouw naam uit de mailinglijst te verwijderen.

2.2. Reacties op de website nalaten

Als gebruiker van de website van Kokerellen kan je reacties nalaten. 

Van zodra je een reactie en je naam, of een door jou gekozen ‘alias’ nalaat op de website is dit zichtbaar voor alle bezoekers van de website, samen met de inhoud van jouw reactie. 

Het e-mailadres is uitsluitend zichtbaar voor Kokerellen. 

Kokerellen heeft de mogelijkheid om jouw reactie naar eigen inzicht te verwijderen. Jij als gebruiker kan ook op elk ogenblik jouw reactie verwijderen.

Voor het scannen van reacties op spam gebruiken we de anti-spam diensten van Cleantalk. Meer informatie over hun privacybeleid vind je hier: https://cleantalk.org/publicoffer#privacy

2.3. E-mail

Stuur je een mailtje naar ellen@kokerellen.be, dan verwerken we eveneens jouw gegevens, onder meer om jouw vraag te beantwoorden. E-mails bewaren we gedurende een periode van maximaal drie (3) jaar. Daarna worden deze definitief verwijderd en worden ook jouw persoonsgegevens gewist.

2.4. Klantencontacten

Eventuele klantencontacten, nodig voor de uitvoering van de opdracht en de verplichtingen inzake boekhouding en fiscaliteit worden door ons verwerkt in een boekhoudprogramma. Deze gegevens worden bijgehouden zolang als nodig, met een minimum van zeven (7) jaren, zoals bij wet bepaald.

2.5 Optimaliseren website

2.5.1. Google Analytics

Om het surfgedrag van haar gebruikers in kaart te brengen verzamelt de website van Kokerellen statistieken. Hiervoor gebruikt Kokerellen Google Analytics (meer bepaald GA4). Een algemeen overzicht van het privacybeleid van Google vind je hier: https://support.google.com/analytics/topic/2919631

GA4 is voor een groot deel afhankelijk van cookies om jouw surfgedrag doorheen de sessie op te volgen. Dit zijn first-party cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de webserver naar jouw computer of mobiel apparaat (hierna in dit beleid aangeduid als een “apparaat”) wordt gestuurd, zodat een website enkele gegevens kan onthouden over jouw browse-activiteit op de website. 

Bij aanvang van jouw surfsessie wordt hiervoor om toestemming gevraagd. Je kan er voor kiezen om dit uit te schakelen.

Daarnaast heb je, afhankelijk van je browser, ook de keuze om in incognito –of privémodus de site te bezoeken. In dat geval worden er geen cookies opgeslagen en getracked.

Voor een overzicht van dimensies waarover het surfgedrag van de gebruikers gemeten wordt kan je hier terecht: https://support.google.com/analytics/answer/9143382

Het IP adres wordt  nergens opgeslagen of gelogd. Deze worden op geen enkele manier door Kokerellen zelf verwerkt of bijgehouden. Voor meer info hierrond kan je hier terecht: https://support.google.com/analytics/answer/12017362

Google Analytics past systemische (dus niet configureerbare) data thresholds toe. Deze moeten vermijden dat verschillende aspecten van individueel surfgedrag gebundeld kunnen worden en toch nog leiden tot identificatie van een persoon. Datasets met demografische data worden automatisch gefilterd als er zich te weinig gebruikers in de resultatenset bevinden.  Voor meer info hierrond kan je hier terecht: https://support.google.com/analytics/answer/9383630

Bij Kokerellen hebben we bovendien bewust de keuze gemaakt om Google Signals uit te schakelen, wat maakt dat volgende zaken al zeker niet verwerkt worden door Kokerellen:

 • Gender
 • Leeftijd
 • Persoonlijke Interesses

Het gebruik van granulaire locatie (bijvoorbeeld land, stad,…) en toestel data (bijvoorbeeld iOS, Android,…) is wel ingeschakeld door Kokerellen.

Al deze gegevens worden gedurende 14 maanden bewaard in de standaard applicatie en bijgevolg ook op de Google Servers: https://analytics.google.com/analytics/web

Bijkomend gebruikt Kokerellen de link met Google BigQuery om de data te exporteren naar Googles eigen Cloud Data Warehouse. Dit om een uitgebreidere analyse mogelijk te maken van het surfgedrag. Deze omgeving is opgezet met EU servers en past een kortere retentietijd toe van 365 dagen in plaats van 14 maanden.

Het betreft hier voornamelijk:

 • datum
 • type event
 • pagina informatie
 • type toestel (merk/model/OS/taal)
 • type browser
 • locatie (nooit verfijnder dan stad)

2.5.2. Mediavine Programmatische Advertenties

De werking hieronder beschreven is overgenomen van Mediavine zelf (versie 1.1) en is een vrije vertaling naar het Nederlands: https://help.mediavine.com/en/articles/1867899-privacy-policy-help

Kokerellen werkt samen met Mediavine om op basis van jouw interesses advertenties van derde partijen op de website aan jou te tonen. Mediavine levert inhoud en advertenties wanneer jij de website bezoekt, die mogelijk gebruik maken van first -en third-party cookies.

First-party cookies worden gemaakt door de website van Kokerellen. Een third-party cookie wordt vaak gebruikt in gedragsgerichte advertenties en analyse daarvan en wordt gemaakt door een andere website dan deze van Kokerellen. Third-party cookies, tags, pixels, beacons en andere vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “Tags” genoemd) kunnen op de website worden geplaatst om interactie met advertentie-inhoud te volgen en advertenties op basis van jouw interesses te tonen. 

Elke internetbrowser heeft functionaliteit waarmee u zowel first-party als third-party cookies kunt blokkeren en uw browsercache kunt wissen. De “help”-functie in de menubalk van de meeste browsers zal je vertellen hoe je kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, hoe je meldingen kunt ontvangen van nieuwe cookies, hoe je bestaande cookies kunt uitschakelen en hoe je de browsercache kunt wissen. 

Voor meer informatie over cookies en hoe je ze kan uitschakelen, kan je de informatie op All About Cookies raadplegen: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Het weigeren van cookies  betekent niet dat je geen advertenties meer zal zien op de website van Kokerellen, deze zijn echter niet langer gepersonaliseerd op basis van jouw interesses..

Voor het gebruik van Mediavine advertenties verzamelt de website van Kokerellen de volgende gegevens met behulp van een cookie bij het tonen van gepersonaliseerde advertenties:

 • IP-adres
 • Type besturingssysteem
 • Versie van het besturingssysteem
 • Type apparaat
 • Taal van de website
 • Type webbrowser
 • E-mailadres (in gehashte vorm)

Mediavine-partners (bedrijven die hieronder worden vermeld en met wie Mediavine gegevens deelt) kunnen deze gegevens ook gebruiken om deze te koppelen aan andere informatie over de eindgebruiker die de partner onafhankelijk heeft verzameld om gerichte advertenties te leveren. Mediavine-partners kunnen ook afzonderlijk gegevens over eindgebruikers verzamelen uit andere bronnen, zoals reclame-ID’s of pixels, en die gegevens koppelen aan gegevens die zijn verzameld door Mediavine-uitgevers om op interesse gebaseerde advertenties te leveren in jouw online ervaring, inclusief apparaten, browsers en apps. Deze gegevens bevatten gebruiksgegevens, cookie-informatie, apparaat informatie, informatie over interacties tussen gebruikers en advertenties en websites, geolocatiegegevens, verkeersgegevens en informatie over de verwijzingsbron van een bezoeker naar een bepaalde website. Mediavine-partners kunnen ook unieke ID’s maken om doelgroepsegmenten te maken, die worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren.

Als je meer informatie wil over deze praktijk en jouw keuzes om aan te melden of af te melden voor deze gegevensverzameling, kan je de opt-out pagina van de National Advertising Initiative bezoeken: https://thenai.org/opt-out/

Je kan ook de websites van de Digital Advertising Alliance en de Network Advertising Initiative bezoeken om meer informatie te vinden over op interesse gebaseerde advertenties:
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
https://optout.networkadvertising.org/?c=1#

Je kan de AppChoices-app downloaden op de AppChoices-website van de Digital Advertising Alliance om je af te melden voor mobiele apps of de platformbedieningen op jouw mobiele apparaat gebruiken om af te melden: https://youradchoices.com/appchoices

Voor specifieke informatie over Mediavine-partners, de gegevens die elk verzamelt en hun gegevensverzamelings- en privacybeleid, kunt u de website van Mediavine Partners bezoeken: https://www.mediavine.com/ad-partners/

2.6. Wettelijke bepalingen 

Tot slot verwerkt Kokerellen persoonsgegevens om aan de op haar rustende wettelijke bepalingen te voldoen en om haar rechten , in geval van enige vordering of geschil, te vrijwaren. Indien de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken, is Kokerellen gerechtigd de door haar verwerkte persoonsgegevens over te maken aan deze instanties. Indien Kokerellen daartoe toestemming bekomt van de autoriteit in kwestie, zal zij de betrokkene van de overdracht van deze gegevens in kennis stellen. 

3. Soort gegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en familienaam
 • E-mail adres
 • Adres
 • Bedrijfsgegevens

4. Verwerkingsverantwoordelijke

Jouw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Michiel Smulders, die tevens contactpersoon is bij vragen en/of klachten in het kader van dit Privacybeleid.

Telefonisch : 0⁠4⁠5⁠6⁠ ⁠4⁠0⁠ ⁠4⁠6⁠ ⁠3⁠8

Per mail : privacy@kokerellen.be

5. Rechten betrokkene

Kosteloze inzage en recht op verbetering

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, heb jij te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op jezelf betrekking hebben kosteloos te laten verbeteren. 

Je kan vragen om jouw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van de persoonsgegevens is gecontroleerd en desgevallend gecorrigeerd.

Opvragen van kopie en recht van overdraagbaarheid

Je hebt het recht een kopie van jouw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon naar jouw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Recht op wissen van persoonsgegevens

Je hebt het recht te vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Evenwel doet dit recht geen afbreuk aan de eventuele wettelijke bewaringsplicht van Kokerellen.

Recht op intrekking van de toestemming

Je kan steeds je toestemming, geheel of deels, intrekken door dit te melden aan Ellen Van Gool [LJ1] zonder dat je daartoe een reden hoeft op te geven. 

Indien je jouw toestemming intrekt, voor het geheel of deels, dan zullen jouw persoonsgegevens niet verder worden gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven omschreven, of waarvoor je de toestemming intrekt. 

De intrekking doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder jouw toestemming mogen uitgevoerd worden of die reeds plaatsvonden voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Het uitoefenen van bovenstaande rechten is in principe kosteloos. 

Enkel wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan een vergoeding worden aangerekend. In bepaalde gevallen kan er ook voor worden geopteerd om geen gevolg te geven aan het verzoek, indien bv. het verzoek indruist tegen een wettelijke verplichting die rust op Kokerellen.

6. Klachtrecht

Indien je denkt dat Kokerellen jouw persoonsgegevens niet rechtmatig en/of volgens de wettelijke bepalingen verwerkt, dan kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina ) 

Echter vragen we jou om in eerste instantie te informeren bij Kokerellen via privacy@kokerellen.be, 0⁠4⁠5⁠6⁠ ⁠4⁠0⁠ ⁠4⁠6⁠ ⁠3⁠8. Vaak zullen eventuele problemen/ misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

7. Beveiliging gegevens

Kokerellen neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies en ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Zij streeft ernaar om ook in de toekomst de gepaste maatregelen te blijven nemen, steeds rekening houdende met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de context, de verwerkingsdoeleinden en mogelijke risico’s voor de betrokken rechten en vrijheden van personen.

De website van Kokerellen is beveiligd door een SSL-certificaat (Secure Sockets Layer).

8. Delen van gegevens met derden

Kokerellen deelt jouw persoonsgegevens, waar nodig, enkel met externe dienstverleners die Kokerellen bijstaan in de uitvoering van haar activiteiten, met name:  

 • Weemaes WDV : accountantskantoor
 • Combell nv : hosting website
 • Google Inc. : analytics
 • Mediavine Inc. : advertentiebureau

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving geldend op hun grondgebied. Zij krijgen bovendien enkel die gegevens die noodzakelijk zijn zodat zij  op hun beurt hun diensten kunnen verlenen. 

Google Inc. en Mediavine Inc. zijn beide Amerikaanse bedrijven, waarop de GDPR niet van toepassing is. Zij volgen de Amerikaanse privacyregels. Door bepaalde cookies te aanvaarden geef je toestemming dat bepaalde persoonsgegevens door deze bedrijven en buiten de EU worden verwerkt. Wij raden aan om de privacy policies van deze bedrijven regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven. 

Kokerellen behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens openbaar te maken aan de bevoegde autoriteiten wanneer Kokerellen hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en/of ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Michiel Smulders en/of Kokerellen (zie ook art. 2.6 van dit Privacybeleid).

In geen enkel geval zal Kokerellen persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

9. Vragen

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over jouw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je contact nemen met Kokerellen, Michiel Smulders via privacy@kokerellen.be of telefonisch 0⁠4⁠5⁠6⁠ ⁠4⁠0⁠ ⁠4⁠6⁠ ⁠3⁠8.

Dit Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van de website. Eventuele aanpassingen of wijzigingen of veranderingen van de website kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in de privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacybeleid te consulteren. 

Dit Privacybeleid is van toepassing vanaf 25/10/2023. 

Original Mediavine Privacy and Cookie Policy

Dutch translation available above (2.5.2)

Mediavine Programmatic Advertising (Ver 1.1)

The Website works with Mediavine to manage third-party interest-based advertising appearing on the Website. Mediavine serves content and advertisements when you visit the Website, which may use first and third-party cookies. A cookie is a small text file which is sent to your computer or mobile device (referred to in this policy as a “device”) by the web server so that a website can remember some information about your browsing activity on the Website.

First party cookies are created by the website that you are visiting. A third-party cookie is frequently used in behavioral advertising and analytics and is created by a domain other than the website you are visiting. Third-party cookies, tags, pixels, beacons and other similar technologies (collectively, “Tags”) may be placed on the Website to monitor interaction with advertising content and to target and optimize advertising. Each internet browser has functionality so that you can block both first and third-party cookies and clear your browser’s cache. The “help” feature of the menu bar on most browsers will tell you how to stop accepting new cookies, how to receive notification of new cookies, how to disable existing cookies and how to clear your browser’s cache. For more information about cookies and how to disable them, you can consult the information at All About Cookies.

Without cookies you may not be able to take full advantage of the Website content and features. Please note that rejecting cookies does not mean that you will no longer see ads when you visit our Site. In the event you opt-out, you will still see non-personalized advertisements on the Website.

The Website collects the following data using a cookie when serving personalized ads:

 • IP Address
 • Operating System type
 • Operating System version
 • Device Type
 • Language of the website
 • Web browser type
 • Email (in hashed form)

Mediavine Partners (companies listed below with whom Mediavine shares data) may also use this data to link to other end user information the partner has independently collected to deliver targeted advertisements. Mediavine Partners may also separately collect data about end users from other sources, such as advertising IDs or pixels, and link that data to data collected from Mediavine publishers in order to provide interest-based advertising across your online experience, including devices, browsers and apps. This data includes usage data, cookie information, device information, information about interactions between users and advertisements and websites, geolocation data, traffic data, and information about a visitor’s referral source to a particular website. Mediavine Partners may also create unique IDs to create audience segments, which are used to provide targeted advertising.

If you would like more information about this practice and to know your choices to opt-in or opt-out of this data collection, please visit National Advertising Initiative opt out page. You may also visit Digital Advertising Alliance website and Network Advertising Initiative website to learn more information about interest-based advertising. You may download the AppChoices app at Digital Advertising Alliance’s AppChoices app to opt out in connection with mobile apps, or use the platform controls on your mobile device to opt out.

For specific information about Mediavine Partners, the data each collects and their data collection and privacy policies, please visit Mediavine Partners.